HLAVNÍ

CENÍK

NÁŠ TÝM

SLUŽBY

MAPA

POUKAZY

FOTO


NÁŠ TÝM

Fyzioterapeuté
 • Bc. Radka Hudečková
 • Monika Bartošová, DiS.
 • Irena Myšková
 • Mgr. Jan Lampart
Masérky
 • Kateřina Syslová
 • Yveta Myšková
Odborné kurzy a semináře
 • Vojtova reflexní lokomoce
 • Bazální posturální programy – BPP
 • Klappovo lezení (modifikované dle J. Čápové)
 • SM systém
 • Kinesiotaping
 • Komplexní terapie pletence ramenního
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice
 • Akrální koaktivační terapie – ACT
 • Metoda Ludmily Mojžíšové
 • Terapie ramenního kloubu dle BPP
 • Ontogeneze posturálních funkcí
 • BPP v terapii dětí
 • Diagnostika a terapie kolenního kloubu
 • Měkké techniky a mobilizace
 • Senzomotorická stimulace
 • Metoda Brunkow
 • Terapi dysfunkce pánevního dna a inkontinence
 • Terapie poruch dýchání
 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace – PNF
 • Bazální stimulace
 • Hluboký stabilizační systém páteře

Vzdělání dále doplňujeme účastí na stážích a konferencích.

Poslední aktualizace